آگوست 31, 2019

نسل جدید افزودنی های ضد کف در سیالات حل شونده

آگوست 31, 2019

اتیلن گلیکول، بهترین سیال در مایعات خنک کننده

آگوست 31, 2019

اهمیت کاربرد خنک کننده ها یا ضد یخ ها

آگوست 31, 2019

اهمیت کاربرد ضد یخ ها و انواع آن

آگوست 31, 2019

نفت خام

آگوست 31, 2019

6 هزار سال پیشینه تاریخی نفت در ایران

آگوست 31, 2019

تاریخچه پالایشگاه نفت در جهان

آگوست 31, 2019

پالایشگاههای نفت در ایران

آگوست 31, 2019

ساختار شیمیایی فرآورده های نفتی

Buy now