روغنهای هیدرولیک عموماً در سیستمهای هیدرولیک، گردشی و دیگر کاربردهای صنعتی (پرسهای سبک و سنگین جعبه لینگ انواع کمپرسور، جعبه دندههای بسته، یاتاقانهای ضد اصطکاک و سیستمهای انتقال قدرت هیدرولیک) مناسب میباشد و جزو دسته ی روغن صنعتی قرار می گیرند این روغن ها، میبایست در مقابل اکسیداسیون و سایش مقاومت مناسب داشته باشند، همچنین دارای قابلیت فیلتراسیون عالی باشند. عمده روغنهای هیدرولیک موجود دارای قابلیت تفکیکپذیری آسان آب و هوا از روغن و نیز دارای خاصیت ضدکف میباشد. روغنهای هیدرولیک عمدتاً در سطوح کیفیت HLP و HP تولید میگردند. >روغنهای هیدرولیک در گریدهای ٢٢، ٣٢، ٤٦، ٦٨، ١٠٠، ١٥٠، ٢٢٠، ٣٢٠ قابل عرضه میباشند. جدول معادل روغنهای هیدرولیک به شرح زیر می باشد.

 

 

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران هیدرولیک H ایرانول H Total Azolla ZS Shell Tellus S2M Gulf HARMONY AW

نوع دیگری از روغنهای هیدرولیک با سطوح کیفیت HVLP تولید میگردند که عمدتاً شاخص گرانروی بالایی تغییرات گرانوری کمتری نسبت به تغییرات دما دارند و در دما و فشار بالا کاربرد وسیعی دارند.

جدول معادل روغن هیدرولیک با شاخص گرانروی بالا

 

 

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران هیدرولیکT ایرانول HV Total Equivis ZS Shell Tellus S2V + Gulf HARMONY HVI

 

 

از مزایای مهم این نوع روغن هیدرولیک میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
  • شاخص گرانروی بالا
  • مقاومت برشی بالا
  • پایداری حرارتی بالا
  • خاصیت ضداکسیداسیون بالا
  • پایداری هیدرولیکی بالا و جلوگیری از بسته شدن فیلتر
  • قابلیت فیلتراسیون بالا
  • نقطه ریزش بسیار پایین

نوع دیگر روغن های هیدرولیک نوع بدون خاکستر (ZINC FREE) با خاصیت ضد سایش و مناسب برای سیستم های هیدرولیک دارای آلیاژ های نرم (نقره) می باشند .

 

 

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
هیدرولیک HP -- AZOLLA AF TELLUS S3 M Gulf HARMONY ZF
Buy now