مارس 15, 2020

مزایای گریس صنعتی کلوبر

گریس صنعتی کلوبر گریسهای صنعتی محصولی جامد و نیمه جامد از پراکندگی ماده ضخیم کننده در روان کننده های مایع هستند. همانطور که این تعریف نشان […]
ژانویه 22, 2020
تاثیر رنگ گریس در روانکاری

آیا رنگ گریس تاثیری در روانکاری دارد؟

اختراع حاضر به ترکیبی از رنگ ها با روان کننده های مناسب برای تحقق پوشش هایی که برای تسهیل کشویی بین قطعات مکانیکی و به ویژه […]
Buy now