این نوع روغنها در ماشینهای صنعتی دارای سیستمهای گردشی و هیدرولیکی مانند دستگاههای دارای چرخ زنجیر، دنده های بسته، یاتاقانهای ساده و دستگاههای نساجی و ابزارهایی که به روغن گردشی (R & O) نیاز دارند مورد استفاده قرار میگیرد و این نوع روغنها در حال حاضر با استاندارد HL قابلیت تولید را دارند. این نوع روغنها دارای پایداری حرارتی عالی بوده و دارای خاصیت ضداکسیداسیون میباشند. همچنین این روغنها باید دارای خاصیت جداپذیری آسان از آب را داشته باشند.

 

.
نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران درفش -- Total Cirkan RO Morlina Gulf SECURITY
-- -- -- Morlina S2 B / Morlina S2 BL GULF SECURITY M
-- -- -- Shell VITREA GULFSECURITY NT
Buy now