روغن کمپرسور سرمایش

روغنهای کمپرسور ویژه روانکاری کمپرسورهای رفت و برگشتی (پیستونی) هستند و با سطح کیفیت VDL تولید میگردند. این نوع روغن ها در گریدهای ٣٢، ٤٦، ٦٨، ١٠٠، ١٥٠ قابلیت تولید و عرضه را دارند.

 

نام محصول بهران نام محصول پارس نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل
بهران کمپرسور VDL پارس کمپرسور ایرانول VDL Total Dacnic P Shell Corena S2P
Buy now