روغن دیزل در موتورهای دیزلی معمولی و توربو شارژها در ماشینهای راهسازی، کامیونها، لوکومتیو ها و قایق های ماهیگیری و همچنین در برخی از موتورهای تولید برقمورد استفاده قرار میگیرد. این نوع روغن ها یا بصورت مالتی گرید و یا بصورت مونوگرید تولید میگردند و مطابق با استاندارد API در سطوح مختلف CI.CH.CF.CD.CC در ایران تولید می شوند.

روغنهای با سطح کیفیت CI٤ جهت موتورهای طراحی شده سال ٢٠٠٢ به بعد مناسب هستند و کیفیت بهتری نسبت به سایر سطوح دارند. و دارای زمان تعویض بسیار طولانی می باشند.

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
توربودیزل -- Total Rubia Tir 6400 Shell Rimula R3 Gulf Superflect Special QC
سوپر توربو دیزل -- Total Rubia Tir 7400 Shell Rimula R4 Gulf Superflect Supreme
Buy now