مورد استفاده روغن های توربین جهت روانکاری توربین های گازی، بخار، سیکل ترکیبی می باشد.روغن توربین در برابر حرارت و اکسیداسیون پایدار است و باید دارای مقاومت عالی در مقابل زنگ زدگی و همچنین خوردگی باشد. از دیگر خواص مهم این روغن توربین خاصیت جداپذیری بالای آن از آب را میتوان اشاره کرد. معمولاً این نوع روغنها جهت استفاده در توربینها، می بایست تاییدیه سازنده آن توربین را داشته باشد که اکثر سازندگان این روغن تاییدیه General Electric، Alstom، Siemens، ABB را که از سازندگان بزرگ توربین می باشند،  را دارا می باشند. در زیر محصولات موجود در اکسیر صنعت را برای شما نمایش خواهیم داد.

 

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
بهران توربین ایرانول HBX PRESLIA TURBO T Gulf CREST EP
-- -- PRESLIA GT TURBO S4 GX +CREST EP
-- -- PRESLIA SE JET AEROSHELL 560 AEROCREST 560
Buy now