ترانسفورماتور وسایل الکتریکی هستند که به منظور تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر بکارمیروند که در این تبدیل اندکی از انرژی بصورت گرما هدر می شود. گرمایی که از این طریق تولید میگردد میتواند باعث بالا رفتن دمای اجزا ترانسفورماتور شود لذا به منظورکاهش دما، از سیالی نارسانا استفاده میکند که وظیفه اصلی آن انتقال حرارت و خنک نگه داشتن اجزای سیستم می باشد. روغنهای ترانس به دو دسته کلاس I و کلاس II تقسیم میشوند و مضر و عمده این نوع روغنها در کلاس II است و این نوع روغن در ترانسفورماتورهای پرقدرت و کلیدهای فشار قوی بکار میروند. این نوع روغنها دارای گرانروی پایین هستند و در جهت خنک کردن اجزاء ترانسفورماتور میباشد و چون در فضای باز و گاهاً سرمای بسیار شدید استفاده میشوند دارای نقطه ریزش پایین هستند.

 

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
I ترانس -- -- SHELL DIALA S2 ZU-I GULF TRANSCREST I
II ترانس -- ISOVOLTNE II SHELL DIALA S3 ZX-I GULF TRANSCREST U
Buy now