روغن هیدرولیک ضد آتش

این روغن های سنتزی با پایه PAG بوده و در سیستم های هیدرولیک ضد آتش درصنایع فولاد و خط نورد گرم مطابق استاندارد Danieli و 6743/4 ISO مورد استفاده قرار می گیرد

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
هیدرولیک HFC -- HYDRANSAFE HFC IRUS FLUID C Gulf HFC FLUID
Buy now