روغن موتور دیزل دریایی

توضیح کوتاهی از روغن موتور دیزل دریایی به همراه جدول محصولات:

این روغنها برای قسمتهای مختلف (سیلندرها، موتور،کمپرسورها و ...) انواع کشتی و یدک کش ها مورد استفاده قرار می گیرند. این شرکت آمادگی تامین کلیه روغنهای دریایی در برندهای مختلف را دارد.در زیر به بخشی از محصولات قابل تامین این شرکت در اسرع وقت و بهترین قیمت اشاره می نماییم:

دریایی- TRUNK PISTON چهار زمانه دور بالا mdo

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
-- -- DISOLA GADINIA GULFSEA POWER MDO

دریایی- TRUNK PISTON چهار زمانه دور بالا hfo

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
-- -- AURELIA XL ARGINA GULFSEA POWER

دریایی - روغن سیلندر دو زمانه دور پایین

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
-- -- TALUSIA ALEXIA GULFSEA CYLCARE DCA 5070 H

دریایی - روغن سیستم دو زمانه دور پایین

نام محصول بهران نام محصول ایرانول نام محصول توتال نام محصول شل نام محصول گالف
-- -- ATLANTA MELINA GULFSEA SUPER BEAR
Buy now