اکسیر صنعت آسیا در سال 1386 با بهره گیری از افرادی تحصیلکرده و مجرب در صنایع تاسیس گردید.

فعالیت آن ابتدا به عنوان نماینده رسمی فروش محصولات توتال در ایران بود.

با هدف توسعه بازار از طریق مهندسی فروش و مشاوره و ارائه کار مشکلات صنایع، اکسیر صنعت آسیا موفق شد سریعاً رشد کرده و از سال 2011 همواره عامل فروش برتر شرکت توتال در ایران باشد.

در این سال ها به منظور تامین نیاز جامع و رضایت مشتریان خود تامین محصولات دیگر وارداتی و داخلی را در دستور کار خود قرار داد و اکنون کلیه برندها (شل، توتال، فوکس، گالف، بهران، ایرانول و ....)  را تامین می نماید.

شایان ذکر است که به علت عملکرد چشمگیر اکسیر صنعت آسیا طی سالهای اخیر، از سال 2018 این شرکت به عنوان نماینده انحصاری فروش محصولات گالف در ایران نیز انتخاب گردید.

 
 

فروش پایان یک معامله نیست 

بلکه آغاز تعهد است

امین اشراقی ، مدیر عامل
Buy now